Enklere gravstell

MagsFrosta kan bistå med hjelp til å forenkle stell av gravminner og behandling av gravmonumenter som får problemer med gjengroing av mose og lav.
   

Elvestein
Vi legger duk og planter Buksbom eller Kuletuja. Fyller på med lys Elvestein 
og du har et gravminne som er vedlikeholdsfritt. 
Gravminne med Elvestein
  
Mose og lav
Sprøytes med Bio-Ren / Grønskekrutt 
2 ganger med fire til seks ukers mellomrom. Må muligens behandles 
det påfølgende år.
Gravmonument
     
Bedplater og -rammer
Gravstedet kan rammes inn eller avgrenses med en plate for å forenkle vedlikeholdet. 
Bedplate
   
Bedplate
  
Spesifikasjon for bedplater og -rammer:
  
Spesifikasjon for bedplater og -rammer.