MAGS Frosta

Forurensning er et økende problem - 
dette skaper Mose-Alger-Grønske-Sopp
         
MAGS Frosta er et firma som uskadeliggjøre 
mose på alle typer taktekke ved bruk av et biologisk fremstilt middel. Vanligvis sprøytes tak to ganger med fire til seks ukers mellomrom, etter det vil mosen død ut. På skifer-eternitt og blikk tak er dette en effektiv metode, og taket tar tilbake sin opprinnelige farge. På Shingel og sementstein sitter mosen mer fast og må da børstes ned . 

Bruk av biologisk middel for bekjempning av mose gjør at prosessen tar tid, og den fulle virkning gir ikke fullt utslag før etter at regn, vind og en vinter har herjet med taket. 

Aluminiumstak hvor malingen er reist av kan vi ta oss av. Dette vasker og børster vi ned og maler ferdig.

Ut over dette behandler vi markiser, gesimser, terrasser og beleggningsstein mot grønske. 
Alger og svartsopp på huset ditt behandler vi også.

Løvetann og mose i plena ligger også innen vårt fagområdet.

Benytt muligheten til å få fjernet Mose-Alger-Grønske-Sopp på en miljøvennlig måte!

    
Jens A. Helland - Mags Frosta

Utleie av lift ved forespørsel.

MAGS Frosta
Eplehaugen
7633 Frosta
Daglig leder: Jens A. Helland
Mobil: 902 08 276
E-post: helland@magsfrosta.no
Web: www.magsfrosta.no
Org.nr: 869690112 MVA