Markise

Under finner du behandlingsmetode for markiser.

Alger og grønske
Sprøytes med Bio-Ren / Grønskekrutt 
2 ganger med fire til seks ukers mellomrom.