Mur

Under finner du behandlingsmetode for ulike murtyper.

Forstøtningsmur
Beleggnings-stein
Fasade mur 
Mur trapper og ganger

Sprøytes med Bio-Ren / Grønskekrutt 
2 ganger med fire til seks ukers mellomrom. Etter nok en uke spyles
deretter den behandlede steinen med vann.
Ubehandlet beleggnings-stein