Stubbefresing


Stubbefresing er en enkel og effektiv løsning for de som ønsker fjerning av stubber og røtter. Med stubbefreser fjernes stubber enkelt inntil hus eller gjerder, ved oppkjørsler og blomsterbedd, over drenering og kabler. 

Kjøring på plenen ettelater ingen spor. Vi freser ned til 30 cm om nødvendig. Maskinen er kun 70 cm bred og kjøres lett inn porter og trange steder.

Flisen som blir ut av stubben kan brukes som dekke i blomsterbedd. Etter at stubben er borte kan vi legge på ny jord med plenfrø i. Det er ingen begrensning på stubbens diameter.

NB! Vær oppmerksom på at stokkmaur og biller trives godt i gamle stubber.

 

Stubbefreseren Stubbfreseren
       
Stubber fjernes enkelt med MAGS Frostas stubbefreser! Stubber fjernes enkelt med MAGS Frostas stubbfreser