Tak

NB! Vi advarer på det sterkeste å benytte høyttrykksvasker!

Under finner du behandlingsmetode for ulike taktyper.
Takrenner blir rengjort etter endt oppdrag.
   

Skifer
Sprøytes med Bio-Ren / Grønskekrutt 
2 ganger med fire til seks ukers mellomrom. Svært gode resultater på dette materialet.
Skiferstein med og uten behandling av Grønskekrutt
  
Sementstein
Sprøytes med Bio-Ren / Grønskekrutt 
2 ganger med fire til seks ukers mellomrom, evt.mekanisk fjerning av mose før siste behandling.

H-panne tar tilbake litt av sin 
opprinnelige farge.

Sementstein med og uten behandling av Grønskekrutt
  
Shingel
Sprøytes med Bio-Ren / Grønskekrutt 
2 ganger med fire til seks ukers mellomrom, evt. mekanisk fjerning av mose før siste behandling.

Det er som regel èn side av taket 
det er mosevekst på.

Shingel med og uten behandling av Grønskekrutt
  
Etternitt
Sprøytes med Bio-Ren / Grønskekrutt 
2 ganger med fire til seks ukers mellomrom. 

Takvinkelen og graden av forurensning avgjør om taket må rakes ned.

Eternittstein med og uten behandling av Grønskekrutt
  
Blikktak
Sprøytes med Bio-Ren / Grønskekrutt 
2 ganger med fire til seks ukers mellomrom. 

Her har sprøytemidlet meget god effekt.

Blikktak med og uten behandling av Grønskekrutt
  
Stålplater
Sprøytes med Bio-Ren / Grønskekrutt
2 ganger med fire til seks ukers mellomrom. 

Kan til dels være meget vanskelig, 
men mose og lav er uskadeliggjort. Prosessen tar tid.

Decra

Blikktak med og uten behandling av Grønskekrutt

  
Aluminiumstak
Etternittak
Ståltak
Hvor maling er reist av:
Taket vaskes med Jotun Kraftvask 1-20, avfettes, skylles og males.
Behandling av aluminiumstak