Terrasse

Under finner du behandlingsmetode for terrasser.

Alger og grønske
Sprøytes med Bio-Ren / Grønskekrutt 
2 ganger med fire til seks ukers mellomrom.
Alger og grønske på terrassebord